Bank-e-Mille Afghan

محصولات و خدمات ما


بانک ملی افغان با 90 سال تجربه در عرصه بانکداری منحیث اولین و با اعتبارترین بانک


در خدمت مشتریان گرامی قرار دارد

Basket

بانکداری اسلامی

بانک ملی افغان بخش بانکداری اسلامی را در اواخر سال 1388 افتتاح نمود تا از آن طریق توانسته باشد خدمات معیاری بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) را نیز در کشور

Laptop

بانکداری آنلاین

مشتریان گرامی بانک ملی افغان میتوانند حسابات خود را با استفاده از آنلاین بانکنگ بانک ملی افغان چک نمایند بانک ملی افغان برای سهولت هرچه بهتر شما مشتریان عزیز میکوشد

Locked

سپرده ها

بانک ملی افغان خدمات را در بخش های حسابات جاری حسابات پس انداز حسابات میعادی برای شما مشتریان فراهم میسازد بانک ملی افغان اولین و با اعتبار ترین بانک در افغانستان


قروض

این تسهیلات قرضه به طور خاص برای کارکنان دولت که دارای مدت خدمت کمتر از 10 سال و بیش از 35 سال نباشند طراحی شده است.

وسترن یونین

سیستم وسترن یونین یکی از سیستم های پیشرفته مالی دنیا میباشد که سهولت بسیار خوبی را برای اشخاص انفرادی فراهم نموده است که یک شخص به شخص دیگر به اکثر از ممالک دنیا در ظرف چند دقیقه محدود پول ارسال ویا دریافت کرده میتواند

خدمات سویفت

سیستم سویفت یگانه سیستم جهانی در امور مالی که از آن بانکهای تمام جهان استفاده مینمایند در تمام انتقالات که به خارج از کشور ارسال میگردد با استفاده از همین سیستم صورت میگیرد

اخبار بانکاطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا موجودی فزیکی و ارزش گذاری مجدد دارایی های ثابت بانک ملی افغان را از طریق داوطلبی باز توسط یکی از شرکت ها انجام نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک ده پایه ماشین ای تی ام را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک 37 قلم رنگ های پرنتر و کاپیر بانک ملی افغان که آفرگشایی آن بتاریخ 03/04/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت عنایت محمدی لمیتد به مبلغ (3،450،000) سه میلیون چهار صدو پنجاه هزار افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت های اشتراک کننده و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.

بانک ملی افغان

بانک ملی افغان اولین وپیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده والی تاسیس دافغانستان بانک (1318) وظایف بانک مرکزی را نیز پیش برده و دارای شهرت 75 ساله به سطح افغانستان و جهان میباشد. این بانک با سرمایه ابتدایی 9,6 میلیون افغانی به فعالیتهای بانکی خویش شروع نموده که ازجمله این سرمایه (72) فیصد آن مربوط سکتور خصوصی و (28 ) فیصد آن مربوط سکتور دولتی بود ، این بانک درسال 1355 توسط دولت وقت کاملاً ملی اعلان شد. بانک ملی افغان ازبدو تاسیس خویش مصمم است تا درانکشاف ساحات عمده یی مانند تجارت، صنعت تجارتی و زراعت فعالیتهای بانکی خویش را پیش برد و مجهز با تمام انواع امکانات بانکی گردیده و آماده است تا برای مشتریان خویش زمینه ارائه بهترین خدمات بانکی را فراهم نماید.

ارتباط با ما

بانکداری اسلامی

سویفت

24/7 ای تی ام

قروض