اعلان داوطلبی دیتابیس اوریکل سپورت بانک ملی افغان:


(بانک ملی افغان برای بخش دیتابیس خویش به اوریکل سپورت برای مدت یکسال ضرورت دارد. که پروسه متذکره را از طریق داوطلبی باز به اعلان می گذارد. اشخاص حقیقی و حکمی، که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (14) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند.). جریان وسیلتاً به آن ریاست محترم نگاشته شد، لطف فرموده کتنگ اعلان آنرا غرض اجراات بعدی به این اداره ارسال فرموده ممنون سازید.

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان منزل دوم تعمیرملکیت خویش واقع ګردی چوک به مساحت (۲۶۰) مترمربع معه بام منزل دوم وزیرزینه را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2020-11-10
اعلان داوطلبی دیتابیس اوریکل سپورت بانک ملی افغان:

(بانک ملی افغان برای بخش دیتابیس خویش به اوریکل سپورت برای مدت یکسال ضرورت دارد. که پروسه متذکره را از طریق داوطلبی باز به اعلان می گذارد. اشخاص حقیقی و حکمی، که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (14) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند.). جریان وسیلتاً به آن ریاست محترم نگاشته شد، لطف فرموده کتنگ اعلان آنرا غرض اجراات بعدی به این اداره ارسال فرموده ممنون سازید.

2020-11-10
افتتاح نمایندگی بانک ملی افغان در تایمنی شهر کابل

افتتاح نمایندگی جدید بانک ملی افغان در سرک سوم پروژه تایمنی ولایت کابل! بانک ملی افغان به سلسله توسعه شبکه نمایندگی های خویش مطابق به پلان استراتیژیک اینک افتخار دارد که نمایندگی جدید خویش را در سرک سوم پروژه تایمنی ولایت کابل افتتاح نموده و آماده ارایه خدمات بانکی به هموطنان گرامی میباشد. محفل که به همین مناسبت در نمایندگی متذکره برگزار گردیده بود، محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان توسعه شبکه نمایندگی های بانک، توسعه ماشین های اتومات صرافی و بانکداری اللکترونیک را یکی از اولویت های بانک دانسته و تاکید نمودند که این روند مطابق به پلان استراتیژیک بانک ادامه خواهد یافت. ضمنا یادآوری نمودند که نمایدگی تایمنی بادرنظرداشت نوع فعالیت آن در کنار افتتاح انواع حسابات بانکی، جمع آوری عواید دولت، بل برق و سایر خدمات بانکی قرضه های مصرفی و تجارتی (برای متشبشین کوچک و متوسط) نیز به هموطنان محترم توزیع مینماید. ضمنا هدایت دادند تا بخش بانکداری اسلامی نیز بزودی در نمایندگی متذکره فعال گردد.

2020-11-10