دیدار محترم عبدالعزیز بابکرخیل با محترم عبدالرحمن عطاش


محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان با محترم عبدالرحمن "عطاش" رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی دیدار نمود! محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان ضمن خوش آمد گویی از تشریف آوری مهمانان عزیز، نقش شرکت انکشاف ملی را در تطبیق پروژه های ملی برازنده دانسته افزودند که بانک ملی افغان آمادگی کامل دارد تا در قالب همکارهای دوجانبه در قسمت تطبیق پروژه های ملی با شرکت انکشاف ملی همکاری همه جانبه نماید. محترم عبدالرحمن "عطاش" ضمن تشکری از تعهد رهبری بانک ملی افغان در زمینه همکاری با شرکت انکشاف ملی افزودند که شرکت انکشاف ملی مطابق به پلان استراتیژیک خویش برنامه های وسیع اقتصادی را روی دست داشته و عملکرد این شرکت در تطبیق پروژه های ملی موثریت و صرفه جویی قابل ملاحظه را به وجود آورده است. محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" نقش شرکت انکشاف ملی را در شگوفایی، و خودکفایی اقتصادی افغانستان ارزنده تلقی نمود و ابراز اطمینان نمود که تکمیل پروژه های پلان شده از سوی شرکت انکشاف ملی میتواند تغییر مثبت در زندگی مردم ایجاد نماید.‎

RECENT NEWS

افتتاح نمایندگی بانک ملی افغان در تایمنی شهر کابل

افتتاح نمایندگی جدید بانک ملی افغان در سرک سوم پروژه تایمنی ولایت کابل! بانک ملی افغان به سلسله توسعه شبکه نمایندگی های خویش مطابق به پلان استراتیژیک اینک افتخار دارد که نمایندگی جدید خویش را در سرک سوم پروژه تایمنی ولایت کابل افتتاح نموده و آماده ارایه خدمات بانکی به هموطنان گرامی میباشد. محفل که به همین مناسبت در نمایندگی متذکره برگزار گردیده بود، محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان توسعه شبکه نمایندگی های بانک، توسعه ماشین های اتومات صرافی و بانکداری اللکترونیک را یکی از اولویت های بانک دانسته و تاکید نمودند که این روند مطابق به پلان استراتیژیک بانک ادامه خواهد یافت. ضمنا یادآوری نمودند که نمایدگی تایمنی بادرنظرداشت نوع فعالیت آن در کنار افتتاح انواع حسابات بانکی، جمع آوری عواید دولت، بل برق و سایر خدمات بانکی قرضه های مصرفی و تجارتی (برای متشبشین کوچک و متوسط) نیز به هموطنان محترم توزیع مینماید. ضمنا هدایت دادند تا بخش بانکداری اسلامی نیز بزودی در نمایندگی متذکره فعال گردد.

2020-07-28
تجلیل از یکصدویکمین سالروز استرداد استقلال کشور

هیئت رهبری وکارمندان بانک ملی افغان از یکصدو یکمین سال روز استرداد استقلال کشور در مرکز بانک افغان تجلیل بعمل آوردند، زنده باد افغانستان.

2020-07-28
دیدار محترم عبدالعزیز بابکرخیل با محترم عبدالرحمن عطاش

محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان با محترم عبدالرحمن "عطاش" رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی دیدار نمود! محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان ضمن خوش آمد گویی از تشریف آوری مهمانان عزیز، نقش شرکت انکشاف ملی را در تطبیق پروژه های ملی برازنده دانسته افزودند که بانک ملی افغان آمادگی کامل دارد تا در قالب همکارهای دوجانبه در قسمت تطبیق پروژه های ملی با شرکت انکشاف ملی همکاری همه جانبه نماید. محترم عبدالرحمن "عطاش" ضمن تشکری از تعهد رهبری بانک ملی افغان در زمینه همکاری با شرکت انکشاف ملی افزودند که شرکت انکشاف ملی مطابق به پلان استراتیژیک خویش برنامه های وسیع اقتصادی را روی دست داشته و عملکرد این شرکت در تطبیق پروژه های ملی موثریت و صرفه جویی قابل ملاحظه را به وجود آورده است. محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" نقش شرکت انکشاف ملی را در شگوفایی، و خودکفایی اقتصادی افغانستان ارزنده تلقی نمود و ابراز اطمینان نمود که تکمیل پروژه های پلان شده از سوی شرکت انکشاف ملی میتواند تغییر مثبت در زندگی مردم ایجاد نماید.‎

2020-07-28