امضا تفاهمنامه همکاری میان بانک ملی افغان وشرکت افغان پُست


محترم عبدالعزیز بابکر خیل رئیس عامل بانک ملی افغان ومحترم احمد وحید ویس رئیس عمومی شرکت افغان پُست تفاهمنامه همکاری را امضا نمودند. بر اساس این تفاهمنامه بانک ملی افغان تسهیلات لازم در مورد جمع آوری عواید شرکت افغان پُست، افتتاح حسابات بانکی به مشتریان پستی وکارمندان شرکت افغان پُست فراهم میکند ضمناً محترم عبدالعزبز بابکرخیل رئیس عامل بانک ملی افغان اشاره نمودند با امضا این تفاهمنامه مشتریان شرکت افغان پُست به خدمات گسترده بانکی دسترسی پیدا میکنند.

RECENT NEWS

دیدار محترم عبدالعزیز بابکرخیل با محترم عبدالرحمن عطاش

محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان با محترم عبدالرحمن "عطاش" رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی دیدار نمود! محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان ضمن خوش آمد گویی از تشریف آوری مهمانان عزیز، نقش شرکت انکشاف ملی را در تطبیق پروژه های ملی برازنده دانسته افزودند که بانک ملی افغان آمادگی کامل دارد تا در قالب همکارهای دوجانبه در قسمت تطبیق پروژه های ملی با شرکت انکشاف ملی همکاری همه جانبه نماید. محترم عبدالرحمن "عطاش" ضمن تشکری از تعهد رهبری بانک ملی افغان در زمینه همکاری با شرکت انکشاف ملی افزودند که شرکت انکشاف ملی مطابق به پلان استراتیژیک خویش برنامه های وسیع اقتصادی را روی دست داشته و عملکرد این شرکت در تطبیق پروژه های ملی موثریت و صرفه جویی قابل ملاحظه را به وجود آورده است. محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" نقش شرکت انکشاف ملی را در شگوفایی، و خودکفایی اقتصادی افغانستان ارزنده تلقی نمود و ابراز اطمینان نمود که تکمیل پروژه های پلان شده از سوی شرکت انکشاف ملی میتواند تغییر مثبت در زندگی مردم ایجاد نماید.‎

2020-07-16
امضا تفاهمنامه همکاری میان بانک ملی افغان وشرکت افغان پُست

محترم عبدالعزیز بابکر خیل رئیس عامل بانک ملی افغان ومحترم احمد وحید ویس رئیس عمومی شرکت افغان پُست تفاهمنامه همکاری را امضا نمودند. بر اساس این تفاهمنامه بانک ملی افغان تسهیلات لازم در مورد جمع آوری عواید شرکت افغان پُست، افتتاح حسابات بانکی به مشتریان پستی وکارمندان شرکت افغان پُست فراهم میکند ضمناً محترم عبدالعزبز بابکرخیل رئیس عامل بانک ملی افغان اشاره نمودند با امضا این تفاهمنامه مشتریان شرکت افغان پُست به خدمات گسترده بانکی دسترسی پیدا میکنند.

2020-07-16
محفل افتتاح کار تکمیل پروژه دافغان ملي ماڼې:

پروژه مشترک بانک ملی افغان و عزیزی هوتک گروپ بنام قصر عزیزی و ملی که بصورت نیمه کاره باقیمانده بود، امروز شنبه هفتم سرطان سال ۱۳۹۹ طی مراسم رسمی بصورت کامل از جانب شرکت عزیزی هوتک گروپ به بانک ملی افغان سپرده شد. بعد از این پروژه متذکره با سرمایه گذاری کامل از سوی بانکداری اسلامی بانک ملی افغان به اسم دافغان ملي ماڼې مسمی گردید. این مطلب را محترم عبدالعزیز بابکرخیل رئیس عامل بانک ملی افغان طی سخنرانی خویش بیان داشته افزودند، رهبری بانک مصمم است تا مطابق به پلان با همکاری شرکت انکشاف ملی این پروژه ملی را که دارایی ملی، ارزش ملی و افتخار ملی میباشد تکمیل و به بهره برداری بسپارد.

2020-07-16