وسترن یونین

د وېسټرن یونین سیسټم د نړۍ یو پرمختللی مالي سیسټم دی چې د انفرادي اشخاصو لپاره یې ډېرې غوره اسانتیاوې برابرې کړې دي ، چې یو شخص بل شخص ته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په څو محدودو دقیقو کې پیسې لیږدولاې او یا یې لاس ته راوړلاې شي ، د افغان ملي بانک هم د څو کلونو راپدېخوا له دغه سیسټم څخه کار اخلي چې پېرودونکو ته د ورکړې او لیږد په برخه کې د پیرودونکي د معلوماتو له مخې له ټولو څانګو څخه د پیسو ورکړه او لېږد تر سره کوي .


© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 68.68 67.48
EUR 77.84 74.24
GBP 88.55 83.75
Last Updaed : Jun-24- 2017