سویفت بانک ملی افغان

حواله های صادره داخلی
انتقال مبلغ کمیشن
به مرکز دافغانستان بانک و بانک های تجارتی دیگر در کابل حداقل مبلغ 150 افغانی (معادل دالر) و حداعظم 1500 افغانی (معادل 30 دالر) 0.01%
به نماینده گی بانکها در ولایت حداقل مبلغ 500 افغانی (معادل 12 دالر) و حداعظم 10000 افغانی (معادل 200 دالر) 0.08%
به ولایات از طریق نماینده گی های بانک ملی اسعاری ( الی مبلغ معادل 1000 دالر بدون کمیشن) حداقل 10 دالر و حداعظم 180 دالر افغانی بدون کمیشن 0.08%
حواله های وارده داخلی
انتقال مبلغ کمیشن
از دافغانستان بانک و بانک های تجارتی دیگر الی 1,000,000 افغانی یا ( معادل آن دالر) 0
از نماینده گی های بانک ملی بالاتر از 1,000,000 افغانی(معادل آن به دالر) مبلغ 500 افغانی (معادل 10 دالر)

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.25 67.05
EUR 75.24 71.64
GBP 88.51 83.71
آخرین اپدیت Apr-26- 2017