سهم داران

 سهم داران فیصدی
وزارت مالیه 97.193%
سره میاشت 1.791%
پشتنی بانک 0.980%
قوماندانی قوای هوائی 0.032%
شاروالی کابل 0.004%

 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.70 67.50
EUR 77.72 74.12
GBP 88.31 83.51
آخرین اپدیت Jun-22- 2017