سهم داران

 سهم داران فیصدی
وزارت مالیه 97.193%
سره میاشت 1.791%
پشتنی بانک 0.980%
قوماندانی قوای هوائی 0.032%
شاروالی کابل 0.004%

 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.28 67.08
EUR 74.75 71.15
GBP 86.36 81.56
آخرین اپدیت Mar-27- 2017