د سوداګرو مالی ملاتړ

 

د قیمت د ټاکلو اساس: ثابت نرخ د مختلفو مودو د پاره

د مالی ملاتړ کچه: د سوداګرۍ د ارزونی څخه وروسته د بانک د پالیسۍ په اساس

د مالی ملاتړ کمه موده: تر ۳ میاشتو پوری

د مالی ملاتړ ډیره موده: تر ۳۶ میاشتو پوری

غیر منقول تضمین:

۱. ۱۰ په سلو کی نقدی تضمین که چیری د ۳۰۰۰۰ امریکایی ډالرو څخه د مالی ملاتړ اندازه کمه وی باید بانک ته وسپاری.

۲.د یو جایداد شرعی قباله یا بل داسی اسناد چې بانک ته د ډاډ وړ وی.

۳.شرعی قباله باید په محکمه کی د بانک په نوم او بیع جایزی شی که چیری د مالی ملاتړ اندازه د ۳۰۰۰۰ امریکایی ډالرو څخه ډیره وی.

۴.نقدی تضمین د پوروړی د تقاعد د حقوقو څخه ، تر هغه پوری به تقاعد په تضمین کی وی تر څو چې پور تصفیه کړی نه وی.

تضمین:

۱.د دوو شرکتونو لخوا پولی تضمین کول په هغه صورت کی چې سوداګریز مالی ملاتړ وی

۲.نقدی تضمین، د ثابتی منقولی دارایی تضمین یا د بانک د ضرورت وړ تضمین

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

داسعار دول پیرودل پلورل
USD 69.23 68.33
EUR 82.96 78.60
GBP 90.84 86.04
وروستی اپډیټ Aug-20- 2017