حسابات جاری انفرادی

حسابات جاری انفرادی
افتتاح بدون اخذ کمیشن
تحویلی باراول 5000 افغانی و اسعاری 100 (دالر،پوند،ایرو)
کمیشن بستن حساب 500 افغانی ،حسابات اسعاری 10 (دالر، پوند، ایرو)

افتتاح حسابات جاری شرکتها ، موسسات وارگانها

افتتاح حسابات جاری شرکتها ، موسسات وارگانها
افتتاح بدون اخذ کمیشن
تحویل باراول وحداقل دارایی حسابات افغانی10,000 افغانی ،حسابات اسعاری 200 (دالر،پوند، ایرو)
کمیشن حفظ ونگهداشت حساب (سالانه) حسابات افغانی 1,000 افغانی ،حسابات اسعاری 20 (دالر ،پوند ، ایرو)

چک بوک

چک بوک
25 برگ 250 افغانی , حسابات اسعاری 5(دالر ,پوند ,ایرو)

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 69.25 68.05
EUR 82.70 78.60
GBP 90.94 85.80
آخرین اپدیت Aug-16- 2017