بانک گرنتی جهت حسن اجرای پروژه ها

تضمین عملکرد جهت تضمین اتمام رضایت بخش یک پروژه توسط یک پیمانکار صادر میگردد. هنگامی که وظیفه انجام کار به برنده داوطلبی سپرده شد، یک تضمین عملکرد از اجرای کار به عنوان امنیت تکمیل پروژه ضرورت است. 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 69.51 68.31
EUR 82.44 78.84
GBP 90.71 85.91
آخرین اپدیت Aug-21- 2017