بانک گرنتی جهت حسن اجرای پروژه ها

تضمین عملکرد جهت تضمین اتمام رضایت بخش یک پروژه توسط یک پیمانکار صادر میگردد. هنگامی که وظیفه انجام کار به برنده داوطلبی سپرده شد، یک تضمین عملکرد از اجرای کار به عنوان امنیت تکمیل پروژه ضرورت است. 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.70 67.50
EUR 77.72 74.12
GBP 88.31 83.51
آخرین اپدیت Jun-22- 2017