بانک گرانتی جهت اشتراک در مجالس داوطلبی

این تضمینها به منظور مناقصه برای یک قرارداد خاص برای تعیین قابلیت یک داوطلب بالقوه جهت پیشبرد و اجرای قرارداد صادر میگردد. 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 69.51 68.31
EUR 82.44 78.84
GBP 90.71 85.91
آخرین اپدیت Aug-21- 2017