بانک گرانتی جهت اشتراک در مجالس داوطلبی

این تضمینها به منظور مناقصه برای یک قرارداد خاص برای تعیین قابلیت یک داوطلب بالقوه جهت پیشبرد و اجرای قرارداد صادر میگردد. 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.28 67.08
EUR 74.75 71.15
GBP 86.36 81.56
آخرین اپدیت Mar-27- 2017