بانک گرانتی جهت اشتراک در مجالس داوطلبی

این تضمینها به منظور مناقصه برای یک قرارداد خاص برای تعیین قابلیت یک داوطلب بالقوه جهت پیشبرد و اجرای قرارداد صادر میگردد. 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.70 67.50
EUR 77.72 74.12
GBP 88.31 83.51
آخرین اپدیت Jun-22- 2017