بانک گرانتی جهت اشتراک در مجالس داوطلبی

این تضمینها به منظور مناقصه برای یک قرارداد خاص برای تعیین قابلیت یک داوطلب بالقوه جهت پیشبرد و اجرای قرارداد صادر میگردد. 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.25 67.05
EUR 75.24 71.64
GBP 88.51 83.71
آخرین اپدیت Apr-26- 2017