لیتر اف کریدت

این نوع اعتبارات در مقابل صد فیصد پول نقد صادر گردیده که جهت تسهیل تجارت در صادرات وواردات طراحی و صادر میگردد. 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.70 67.50
EUR 77.72 74.12
GBP 88.31 83.51
آخرین اپدیت Jun-22- 2017