تجلیل از زوز جهانی زن

about bma Bank-e-Millie Afghan


از روز جهانی زن در تالار بانک ملی افغان تجلیل بعمل امد. در این محفل محترم احمد جاوید وفا رئیس هئیت عامل بانک ملی افغان و اعضای این هئیت اشتراک ورزیده بودند که رئیس هئیت عامل بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا نقش زنان را در بانکداری بسیار ارزنده و موثر خوانده و با تحایف از ایشان تقدیر بعمل امد.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 68.68 67.48
EUR 77.84 74.24
GBP 88.55 83.75
Last Updaed : Jun-24- 2017