تجلیل از زوز جهانی زن

about bma Bank-e-Millie Afghan


از روز جهانی زن در تالار بانک ملی افغان تجلیل بعمل امد. در این محفل محترم احمد جاوید وفا رئیس هئیت عامل بانک ملی افغان و اعضای این هئیت اشتراک ورزیده بودند که رئیس هئیت عامل بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا نقش زنان را در بانکداری بسیار ارزنده و موثر خوانده و با تحایف از ایشان تقدیر بعمل امد.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.51 68.31
EUR 82.44 78.84
GBP 90.71 85.91
Last Updaed : Aug-21- 2017