معرفیرئیس هیئت عامل بانک ملی افغان

about bma Bank-e-Millie Afghan
امروز طی محفل خاص محترم احمد جاوید "وفا" به حیث رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان از طرف شفیق الله "قاری زاده" معین وزارت مالیه ، خلیل الله صدیق رئیس کل د افغانستان بانک ومعاونین اداره امور ریاست جمهوری به کارمندان بانک ملی افغان معرفی گردید.

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 69.51 68.31
EUR 82.44 78.84
GBP 90.71 85.91
آخرین اپدیت Aug-21- 2017