اخبار جدید

about bma Bank-e-Millie Afghan

معرفیرئیس هیئت عامل بانک ملی افغان

امروز طی محفل خاص محترم احمد جاوید "وفا" به حیث رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان از طرف شفیق الله "قاری زاده" معین وزارت مالیه ، خلیل الله صدیق رئیس کل د افغانستان بانک ومعاونین اداره امور ریاست جمهوری به کارمندان بانک ملی افغان معرفی گردید.

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.25 67.05
EUR 75.24 71.64
GBP 88.51 83.71
آخرین اپدیت Apr-26- 2017