تعهد ودور نمای بانک

about bma Bank-e-Millie Afghan

تعهد بانک ملی افغان

ما با شما گذشته نا گسستنی داشتیم ودرآینده نیزپیشگام خواهیم بود وحاضریم تاازطریق کارکنان ورزیده ، برای مشتریان خدمات ارزنده و برای سهمداران محترم بانک ملی حسابدهی شفاف راپیشکش نمائیم.

دورنمای بانک ملی

دورنمای بانک ملی درسه سال آینده همانا جایگاه بانک ملی افغان منحیث پیشتازترین بانک افغانستان مانند گذشته تاریخی آن است . یقین کامل داریم که به توکل خداوند بزرگ ،همچوسایرنهاد های ملی، بانک ملی افغان نیز از ناملایمات ونابسامانی های روزگارجان سالم بدرمی آورد واین یک حقیقت مسلم است که بانک ما اولین و با اعتبارترین بانک درکشوربوده ومیباشد.

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 69.23 68.33
EUR 82.96 78.60
GBP 90.84 86.04
آخرین اپدیت Aug-20- 2017